Uvodnik

Dobrodošli.

Ovaj portal je na neki način nastavak obiteljske revije za psihološku medicinu i primijenjenu psihologiju Pro Mente Croatica čiji je moto bio „Zdrav duh u zdravom narodu“ (Mens sana in populo sano), a koja je izlazila od 1997. do 2006. godine. Mnogi nas često pitaju kad će revija ponovo početi izlaziti naglašavajući sve veću potrebu za edukacijom u oblasti mentalne higijene, zaštite i unapređenja duševnog zdravlja. Sada pokrećemo portal Pro Mente Croatica, a u bliskoj budućnosti želimo ponovo obnoviti i tiskani obiteljski magazin na hrvatskom i engleskom jeziku, a sve to s ciljem pružanja praktičnih znanja i umijeća za čuvanje i unapređenje zdravlja, psihokulture i kvalitete življenja. Duševno zdravlje je tijesno povezano s psihokulturom, odnosno kulturom duše (cultura animi). Kultura predstavlja način na koji živimo kao i vrijednosti koje slijedimo i stvaramo. Kultura igra važnu ulogu u oblikovanju našega zdravlja, a nije ništa manje važna od uloge gena. Način na koji definiramo sebe, druge i svijet bitno podređuje naše ponašanje i našu osobnost i u zdravlju i u bolesti. Svatko od nas je jedinstvena i neponovljiva osoba sa specifičnom životnom poviješću, sustavom vjerovanja i komunikacijskim stilom. Povećanje mentalnog, socijalnog i duhovnog kapitala, odnosno promocija dobrih međuljudskih odnosa, čistog okoliša, duhovnih i moralnih vrijednosti tijesno je povezana s unapređenjem duševnog i duhovnog zdravlja. Kriza koja se sve više produbljuje posljednjih godina negativno se odražava kako na zdravlje pojedinaca, tako i na zdravlje cijele nacije, a kako se radi o globalnoj krizi, u pitanju je i civilizacija.

U medijima se nudi obilje teorija i informacija o čovjeku, smislu njegova postojanja, motivima njegova ponašanja, o duševnom zdravlju i duševnim poremećajima. Problem nije u nedostatku informacija, već što raditi s pravom džunglom proturječnih informacija, sve većom banalizacijom svega i svačega, sve većim raslojavanjem društva, rastućim barbarizmom, spektakularizmom, narcisizmom, hiperseksualizacijom, pornografizacijom, egzibicionizmom, mediokritetstvom… U donošenju važnih odluka informacije treba znati sistemski interpretirati, kritički vrednovati, ispravno razumjeti i sintetizirati, racionalno, logično, dobronamjerno i kreativno rabiti. Mogućnosti manipulacije ljudima nikada u povijesti nisu bile veće, ali ni mogućnosti kreativne suradnje u izgradnji civilizacije mira, ljubavi i opće dobrobiti. Za 21. stoljeće se kaže da će biti „stoljeće kreativnog uma, ili ga neće biti“.

Zadaća portala Pro Mente Croatica jest u pružanju praktičnih znanja, vještina i umijeća u oblasti psihokulture. duševnog i duhovnog zdravlja. Utemeljenost na znanstvenim dokazima, te primjenjivost i korisnost u svagdanjem životu temeljna su načela. Ponuđena znanja i informacije bit će usmjerena na razvijanje tehnika samopomoći i uzajamne pomoći nužnih za uspješnije pravodobno prepoznavanje i rješavanje različitih vrsta psihosocijalnih, duhovnih i zdravstvenih problema. Naš portal će također biti usmjeren na promicanje partnerstva između zdravstva i osiguranika, između liječnika i pacijenata, između pomagača i onih kojima se pomaže, a sve to s težnjom ka boljem, sretnijem i zdravijem životu svih nas. Promicanje učeće organizacije, kreativnosti i fair play odnosa u privatnom, poslovnom i javnom životu, te samopoštovanja kao i poštovanja i uvažavanja ljudskih prava drugih osoba, pozitivnog, slobodnog i inovativnog mišljenja, solidarnog, kooperativnog i stvaralačkog ponašanja, vrlo su važni ciljevi našega portala. Pro Mente Croatica je portal za vašu dušu i zdraviji život, za sretniju i još ljepšu Lijepu nam našu.

Prof. dr. Miro Jakovljević